LẤY SỐ AN SINH XÃ HỘI

Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) chỉ định số An sinh Xã hội (SSN) gồm chín chữ số cho công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân và người lao động không di dân đủ điều kiện tại Hoa Kỳ. SSA sử dụng SSN để báo cáo tiền lương cho chính phủ, theo dõi các khoản trợ cấp An sinh xã hội và cho các mục đích nhận dạng khác. Mọi sinh viên F và M được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp giấy phép làm việc đều cần có SSN.

Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) chỉ định số An sinh Xã hội (SSN) gồm chín chữ số cho công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân và người lao động không di dân đủ điều kiện tại Hoa Kỳ. SSA sử dụng SSN để báo cáo tiền lương cho chính phủ, theo dõi các khoản trợ cấp An sinh xã hội và cho các mục đích nhận dạng khác. Mọi sinh viên F và M được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp giấy phép làm việc đều cần có SSN.

Xin lưu ý: Nếu một sinh viên F hoặc M (hoặc người phụ thuộc) không đủ điều kiện nhận SSN, nhưng nhận được thu nhập ngoài lương khi ở Hoa Kỳ (ví dụ: học bổng, trợ cấp, lãi suất cổ phiếu, cờ bạc/trúng xổ số), họ phải đăng ký Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang ITIN là gì? trang tài nguyên.

Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) chỉ định số An sinh Xã hội (SSN) gồm chín chữ số cho công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân và người lao động không di dân đủ điều kiện tại Hoa Kỳ. SSA sử dụng SSN để báo cáo tiền lương cho chính phủ, theo dõi các khoản trợ cấp An sinh xã hội và cho các mục đích nhận dạng khác. Mọi sinh viên F và M được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp giấy phép làm việc đều cần có SSN.

Xin lưu ý: Nếu một sinh viên F hoặc M (hoặc người phụ thuộc) không đủ điều kiện nhận SSN, nhưng nhận được thu nhập ngoài lương khi ở Hoa Kỳ (ví dụ: học bổng, trợ cấp, lãi suất cổ phiếu, cờ bạc/trúng xổ số), họ phải đăng ký Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN). 

CÁC BƯỚC ĐỂ LẤY SỐ AN SINH XÃ HỘI

Nếu bạn muốn nhận SSN khi học tập tại Hoa Kỳ, hãy làm theo các bước sau:

1. Nói chuyện với DSO của bạn về việc làm việc và đào tạo tại Hoa Kỳ.

DSO của bạn sẽ chia sẻ thông tin quan trọng liên quan đến các quy định và yêu cầu đối với học sinh F và M, đồng thời xác nhận xem bạn có đủ điều kiện đăng ký SSN hay không.

2. Xác minh rằng bạn đang ở trạng thái Hoạt động trong Hệ thống Thông tin Sinh viên và Khách Trao đổi (SEVIS). 

Hồ sơ SEVIS của bạn phải ở trạng thái Hoạt động trong ít nhất hai ngày trước khi nộp đơn xin SSN. Nếu bạn có hồ sơ ở bất kỳ trạng thái nào khác, bạn sẽ không thành công trong việc đăng ký SSN.

3. Đợi 10 ngày sau khi đến Hoa Kỳ trước khi nộp đơn xin SSN để có đủ thời gian cập nhật thông tin đến của bạn trong tất cả các hệ thống của chính phủ.

SSA sử dụng chương trình Xác minh Quyền lợi Người nước ngoài có Hệ thống ( SAVE ) để xác minh tình trạng sinh viên không định cư của bạn và xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận SSN hay không. Bạn có thể sử dụng Kiểm tra trường hợp SAVE để theo dõi trực tuyến tiến trình kiểm tra xác minh SAVE của mình; truy cập Kiểm tra trạng thái trường hợp SAVE của bạn để biết thêm thông tin.

4. Đến văn phòng SSA địa phương của bạn.

Bạn có thể trực tiếp nộp đơn xin cấp thẻ SSN tại bất kỳ  văn phòng SSA nào . Hãy chuẩn bị để cung cấp các tài liệu gốc của bạn để chứng minh tuổi tác, danh tính và tình trạng nhập cư được phép làm việc của bạn. Tất cả bằng chứng về tình trạng nhập cư và giấy phép làm việc phải còn hiệu lực.

Để biết thêm thông tin về các loại tài liệu bạn cần để đăng ký SSN, hãy tham khảo  trang web của SSA .

SỐ AN SINH XÃ HỘI VÀ BẰNG LÁI XE

Nhiều tiểu bang yêu cầu bạn hoặc người phụ thuộc của bạn phải có SSN hoặc đã đăng ký trước khi bạn đăng ký giấy phép lái xe. Ở những tiểu bang này, nếu bạn hoặc người phụ thuộc của bạn không đủ điều kiện làm việc nhưng muốn đăng ký giấy phép lái xe, trước tiên bạn phải đăng ký SSN tại văn phòng SSA địa phương và nhận Mẫu SSA-L676. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập  trang Lái xe tại các Bang của chúng tôi  và nói chuyện với DSO của bạn.

dso là gì: CÁN BỘ TRƯỜNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Một yêu cầu để trường được chứng nhận Chương trình Sinh viên và Khách trao đổi (SEVP) là trường đó phải có nhân viên tận tâm hỗ trợ và giám sát các sinh viên F và M đã đăng ký:

  • Hiệu trưởng chỉ định (PDSO).
  • Cán bộ trường học được chỉ định (DSO)

Vai trò của DSO được xác định trong 8 CFR 214.3 (l)(1), có thể tìm thấy trên trang Quy định của ICE.gov. Mỗi khuôn viên hoặc địa điểm thực tế phải có một PDSO, nhiệm vụ của họ cũng bao gồm đóng vai trò là đầu mối liên hệ chính về các vấn đề liên quan đến chứng nhận SEVP. Các trường được chứng nhận SEVP có thể đề cử bao nhiêu DSO bổ sung tùy theo nhu cầu của trường.

TRÁCH NHIỆM CỦA DSO?

Luật liên bang yêu cầu DSO cập nhật và duy trì hồ sơ học sinh trong  SEVIS . Để biết thêm thông tin về các yêu cầu báo cáo cụ thể, vui lòng đọc  tờ thông tin Yêu cầu báo cáo SEVIS đối với Viên chức được chỉ định của trường hoặc xem PDF Yêu cầu lưu giữ hồ sơ SEVP .

Chủ tịch, chủ sở hữu hoặc người đứng đầu một trường học hoặc hệ thống trường học phải chỉ định DSO bằng cách ký vào Mẫu I-17A, “Hồ sơ của các Viên chức Trường học được Chỉ định.” Mỗi cá nhân được đề cử làm DSO cũng phải ký vào Mẫu I-17A, xác nhận rằng họ đã quen thuộc với các quy định liên quan về nhập học và duy trì tình trạng dành cho học sinh F và M và chứng nhận của trường. Chữ ký của người được đề cử DSO cũng khẳng định rằng cá nhân đó sẽ tuân thủ các quy định này.

DSO phải là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Để chứng minh tình trạng này với SEVP, các quan chức nhà trường phải cung cấp một trong những điều sau đây với Mẫu I-17A: Bản sao hộ chiếu Hoa Kỳ (hiện tại hoặc đã hết hạn). Bản sao giấy khai sinh do dân sự cấp tại Hoa Kỳ. Bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài. Bản sao giấy chứng nhận nhập tịch hoặc quốc tịch. DSO phải là thành viên được tuyển dụng thường xuyên trong ban quản lý trường học có văn phòng đặt tại trường. Khoản thù lao của DSO không được lấy từ tiền hoa hồng cho việc tuyển dụng sinh viên nước ngoài. Để có bản tóm tắt đầy đủ về các yêu cầu báo cáo SEVIS đối với DSO, vui lòng truy cập ICE.gov/SEVIS hoặc truy cập PDF Yêu cầu Lưu giữ Hồ sơ trong Nghiên cứu tại Thư viện Tài nguyên của các Bang . Một PDSO có thể cập nhật danh sách các DSO của trường bằng cách thêm hoặc xóa tên trong Hệ thống thông tin về sinh viên và  khách trao đổi  ( SEVIS ). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem  tab Cập nhật Đơn khởi kiện  trên ICE.gov/SEVP.

DSO cũng giúp sinh viên quốc tế tránh các vấn đề bằng cách tư vấn cho họ cách tuân theo các quy trình bắt buộc. Một số vấn đề phổ biến mà sinh viên quốc tế có thể có thắc mắc hoặc nên báo cáo với DSO là:

Làm việc  tại Hoa Kỳ. Xin  giấy phép lái xe . Nộp đơn xin  số An Sinh Xã Hội . Thay đổi chuyên ngành, chương trình hoặc cấp độ của họ. Thay đổi trình độ học vấn của họ. Chuyển  đến trường mới hoặc nghỉ học. Nghỉ học. Đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ. Di chuyển đến một địa chỉ mới. Thay đổi tên của họ. Yêu cầu gia hạn chương trình.


?? CẬP NHẬT VỀ DỊCH VỤ VÀ TĂNG PHÍ THỊ THỰC

Các dịch vụ thanh toán lệ phí thị thực mới sẽ tạm ngưng vào ngày 16/6/2023. Vui lòng không thực hiện thanh toán phí thị thực vào 16/6/2023. Các dịch vụ này sẽ hoạt động trở lại vào ngày 17/6/2023. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin về phí thị thực trên trang web này có thể bị chậm trễ. Vui lòng tham khảo thông báo chính thức “Tăng phí xin thị thực” trên trang web này để biết thêm chi tiết.

??TĂNG PHÍ XIN THỊ THỰC:

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tăng mức phí xử lý hồ sơ một số diện thị thực không định cư (NIV). Các mức tăng phí này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/6/2023

  • Phí hồ sơ xin thị thực công tác hoặc du lịch (B1/B2), và các diện thị thực không định cư không có hồ sơ bảo lãnh như du học sinh và chương trình trao đổi, tăng từ $160 lên $185.
  • Phí hồ sơ xin thị thực không định cư một số diện có hồ sơ bảo lãnh lao động tạm thời (các diện H, L, O, P, Q, và R) tăng từ $190 lên $205.

QUY ĐỊNH CHO DU HỌC SINH TẠI M

Học sinh, sinh viên đang lưu trú tại Hoa Kỳ

Theo luật di trú Hoa Kỳ,  học sinh, sinh viên (F-1 hoặc M-1) có thể mất tình trạng thị thực  nếu họ không tiếp tục việc học trong vòng năm tháng kể từ ngày chuyển trường hoặc chương trình. Nếu học sinh mất tình trạng thị thực, , thị thực loại F hoặc M của học sinh cũng sẽ không còn hiệu lực để  quay lại Hoa Kỳ trong tương lai trừ khi USCIS khôi phục tình trạng của học sinh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của USCIS và các hướng dẫn  về Đơn xin Gia hạn/Thay đổi Tình trạng Không định cư Mẫu đơn I-539 để yêu cầu khôi phục tình trạng.

Hiệu lực của thị thực sau thời gian học sinh gián đoạn việc học.

Những học sinh gián đoạn việc học từ năm tháng trở lên không cần xin thị thực F-1 mới để quay lại Hoa Kỳ nếu thị thực F-1 của họ còn hiệu lực và học sinh còn duy trì tình trang du học sinh ở Hoa Kỳ. Viên chức hải quan (CBP) tại cửa khẩu nhập cảnh sẽ quyết định liệu học sinh có được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay không. Học sinh nên tư vấn với viên chức  của trường trước khi rời Hoa Kỳ để đảm bảo rằng tình trạng du học của mình được duy trì và cập nhật trên hệ thống Quản lý Du học sinh (SEVIS) và trong trường hợp cần thiết, học sinh có thể xin cấp I-20 mới.   

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP OPT

Người có thị thực F-1 có thể đủ điều kiện tham gia  khóa thực tập OPT  tối đa 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học để tốt nghiệp (không bao gồm luận án hoặcđề tài tương đương), hoặc sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu. OPT được tách riêng khỏi việc học tập của học sinh, và thời gian dành cho OPT thường sẽ không được phản ánh trong chương trình học tập của học sinh hoặc vào ngày hoàn thành học tập. Những học sinh xin thị thực loại F để thực hiện OPT có thể xuất trình mẫu đơn I-20  khi khóa học có thể đã kết thúc . Tuy nhiên, những mẫu đơn I-20 này phải được chú thích bởi cán bộ được chỉ định của trường để phản ánh sự chấp thuận của chương trình OPT kéo dài sau khi thời gian học tập  đã kết thúc. Ngoài ra, học sinh phải có bằng chứng thể hiện USCIS đã chấp thuận chương trình  thực tập của họ hoặc đơn xin đang chờ xử lý, dù ở hình thức  Giấy phép Làm việc đã được chấp thuận hoặc Mẫu đơn I-797 cho biết họ có đơn xin đang chờ xử lý cho chương trình OPT.

MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH GIA HẠN THỊ THỰC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Qua tham vấn với Bộ An ninh Nội địa, Ngoại trưởng Blinken quyết đinh tạm thời mở rộng chương trình miễn phỏng vấn đối với những đương đơn xin gia hạn thị thực không định cư cùng loại. Trước đây, chỉ những đương đơn có thị thực không định cư hết hạn trong vòng 24 tháng mới đủ điều kiện gia hạn thị thực qua đường bưu điện. Ngoại trưởng Blinken đã tạm thời tăng thời hạn này lên 48 tháng. Chính sách này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Thay đổi này tạo điều kiện cho các viên chức lãnh sự tiếp tục xử lý đơn xin thị thực không định cư và đồng thời hạn chế được số lượng đương đơn đến phỏng vấn tại bộ phận Lãnh sự, do đó giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho các đương đơn khác và nhân viên lãnh sự. Vui lòng xem trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ để biết thông tin chi tiết về những dịch vụ hiện hành, điều kiện và hướng dẫn nộp đơn xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện.

---------------------------------

DU HỌC DEOW VIETNAM (19+ Năm kinh nghiệm)
Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học ? Khám phá cho học sinh Việt Nam!

? VP HCM: Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM.

Hotline: 0813980800. Email: info@deow.com.vn

? VP New York: 25 West 39th Street, Floor 14, New York City 10018. Tel: 917-703-4236
? VP Los Angeles: 

FAN PAGE: Du học Deow Vietnam

NHÓM HỌC BỔNG:

DU HỌC TOÀN CẦU TIẾT KIỆM

HỘI SĂN HỌC BỔNG ÚC-MỸ-CA-SINGAPORE

 

DU HỌC DEOW VIETNAM (20+ Năm kinh nghiệm) - Since 2003

Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học - Khám phá cho học sinh Việt Nam!

- Địa chỉ VP các nước xem TẠI ĐÂY.

VP HCM: Từ ngày 15/7/2024, Tầng 2, tòa nhà An Gia, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1. TPHCM. Hotline: 08139 80800 - 08193 70700. Email: info@deow.com.vn

GPKD MSDN số 0314037586, đăng ký lần đầu ngày 28/9/2016. Địa chỉ đăng ký: Tầng 8, số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM.

Giấy phép Dịch vụ tư vấn du học số 25/QĐ-SGDĐT, TPHCM ngày 4/1/2024 (Gia hạn lần 2.)
Fan page Du học các nước: Du học Deow Vietnam

Du học tiếng Anh tại Philippines: Du học Philippines by DEOW

Du học Nhật Bản: Du học Nhật Bản by DEOW

Group Facebook: HỘI SĂN HỌC BỔNG ÚC-MỸ-CA-SINGAPORE

Group Facebook: DU HỌC TOÀN CẦU TIẾT KIỆM


Tin tức liên quan

CLEVELAND STATE UNIVERSITY – ĐẠI HỌC MỸ CHẤT LƯỢNG CAO CHI PHÍ THẤP
CLEVELAND STATE UNIVERSITY – ĐẠI HỌC MỸ CHẤT LƯỢNG CAO CHI PHÍ THẤP

549 Lượt xem

Trường Đại học Cleveland State University (CSU) là trường đại học nghiên cứu công lập tốt với mức học phí phải chăng và sinh hoạt phí siêu rẻ. Đặc biệt, học sinh có thể học đại học chỉ với GPA 1.5 và tham gia chương trình thạc sĩ với GPA 2.75. Mặc dù vậy, sinh viên ra trường có việc làm cao và có mức lương trung bình cao hơn 10.000USD so với mức trung bình của nhiều trường đại học khác.
Tất Tần Tật Về Computer Science- Tại Cao Đẳng Lake Washington Institute of Technology.
Tất Tần Tật Về Computer Science- Tại Cao Đẳng Lake Washington Institute of Technology.

198 Lượt xem

Theo thống kê sơ bộ, khoảng 142,883 sinh viên có việc sau khi tốt nghiệp với mức lương trung bình là khoảng 138,228$ năm. Và còn đến 6,708 công việc đang cần tuyển thì cơ hội cho Sinh viên học ngành Computer science tại Mỹ là rất nhiều. Tuy nhiên, để tìm kiếm một trường mạnh về khoa học máy tính nhưng có học phí mềm thì chỉ có thể là LW tech thôi. Liên hệ Deow Việt Nam ngay để được hỗ trợ làm thủ tục du học nhé.
Tin Tức Mới Cập Nhật Từ Trường Đại Học Westcliff Kỳ 1/2024
Tin Tức Mới Cập Nhật Từ Trường Đại Học Westcliff Kỳ 1/2024

186 Lượt xem

Trong tháng 1 năm 2024, Đại học Westcliff, California, tiếp tục chính sách miễn lệ phí đăng ký và thông báo về lễ khai giảng, Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Quốc tế, giới thiệu Tiến sĩ Ernesto Sirolli và thông báo Chương trình liên kết SMART cho các sinh viên MBA của trường.
Shoreline Community College: Cao đẳng cộng đồng Mỹ xếp hạng 11 CĐCĐ có số lượng SV quốc tế theo học đông nhất
Shoreline Community College: Cao đẳng cộng đồng Mỹ xếp hạng 11 CĐCĐ có số lượng SV quốc tế theo học đông nhất

566 Lượt xem

Chương trình 2+2 cho phép sinh viên tiết kiệm chi phí Du học Đại học Mỹ đến 1/3 chi phí. Du học DEOW Vietnam hỗ trợ tìm nhà ở gia đình bản xứ, xin học bổng chuyển tiếp Đại học.
HỘI THẢO DU HỌC MỸ - CHƯƠNG TRÌNH KÉP
HỘI THẢO DU HỌC MỸ - CHƯƠNG TRÌNH KÉP

644 Lượt xem

Cao đẳng kép/chương trình kép là một hình thức học khá phố biến ở Tiểu Bang Washington của Mỹ. Học sinh có thể đồng thời lấy 2 bằngTHPT và bằng Cao Đẳng cùng lúc bằng việc lấy 2 loại tín chỉ cho cùng 1 môn học (1 để xét điểm THPT và 1 để xét điểm Cao Đẳng).
Du học Thạc sĩ Mỹ ngành Tài Chính tại Đại học Dayton
Du học Thạc sĩ Mỹ ngành Tài Chính tại Đại học Dayton

913 Lượt xem

Bạn có biết bang Ohio của nước Mỹ được mệnh danh là “Mother of Modern Presidents” nơi sản sinh ra nhiều Tổng Thống Hoa Kỳ hơn bất kỳ tiểu bang nào khác tại Mỹ. Đồng thời, nhà phát minh và doanh nhân huyền thoại mọi thời đại - Thomas Edison cũng được sinh ra ở thành phố Milan bang Ohio. Hôm nay, Du học Deow Vietnam hân hạnh giới thiệu đến các bạn Chương trình học Thạc sỹ một số ngành học HOT tại Đại học Dayton tọa lạc tại thành phố cùng tên Dayton, bang Ohio nhé.
Du Học Mỹ Không Đau Ví: Khám phá các trường học phí dưới $15,000/năm
Du Học Mỹ Không Đau Ví: Khám phá các trường học phí dưới $15,000/năm

120 Lượt xem

Thuật ngữ Liberal Arts College (LAC) - Đại học khai phóng dường như không còn quá xa lạ với Du học sinh Mỹ, lý do tại sao ngày càng nhiều bạn lựa chọn theo học tại một trường đại học khai phóng. Hãy cùng Du học DEOW Vietnam tìm hiểu trong bài viết này, cũng như những trường LAC hàng đầu tại Mỹ cấp học bổng hào phóng cho sinh viên quốc tế nhé.
Cơ Hội Lấy Bằng Tốt Nghiệp THPT Mỹ Chỉ Trong Vòng 7 Tháng Từ Solomon International School
Cơ Hội Lấy Bằng Tốt Nghiệp THPT Mỹ Chỉ Trong Vòng 7 Tháng Từ Solomon International School

189 Lượt xem

Ngày trong tuần học trường Việt nam, cuối tuần học trường Mỹ, sau 7 tháng có bằng tốt nghiệp THPT Mỹ.  với nỗ lực, Deow Vietnam kéo gần nền giáo dục hiện đại bậc nhất hành tinh (Mỹ) về với các bạn học sinh Việt Nam. Liên hệ Deow Vietnam để biết thêm chi tiết.

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng