LẤY SỐ AN SINH XÃ HỘI

Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) chỉ định số An sinh Xã hội (SSN) gồm chín chữ số cho công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân và người lao động không di dân đủ điều kiện tại Hoa Kỳ. SSA sử dụng SSN để báo cáo tiền lương cho chính phủ, theo dõi các khoản trợ cấp An sinh xã hội và cho các mục đích nhận dạng khác. Mọi sinh viên F và M được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp giấy phép làm việc đều cần có SSN.

Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) chỉ định số An sinh Xã hội (SSN) gồm chín chữ số cho công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân và người lao động không di dân đủ điều kiện tại Hoa Kỳ. SSA sử dụng SSN để báo cáo tiền lương cho chính phủ, theo dõi các khoản trợ cấp An sinh xã hội và cho các mục đích nhận dạng khác. Mọi sinh viên F và M được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp giấy phép làm việc đều cần có SSN.

Xin lưu ý: Nếu một sinh viên F hoặc M (hoặc người phụ thuộc) không đủ điều kiện nhận SSN, nhưng nhận được thu nhập ngoài lương khi ở Hoa Kỳ (ví dụ: học bổng, trợ cấp, lãi suất cổ phiếu, cờ bạc/trúng xổ số), họ phải đăng ký Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang ITIN là gì? trang tài nguyên.

Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) chỉ định số An sinh Xã hội (SSN) gồm chín chữ số cho công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân và người lao động không di dân đủ điều kiện tại Hoa Kỳ. SSA sử dụng SSN để báo cáo tiền lương cho chính phủ, theo dõi các khoản trợ cấp An sinh xã hội và cho các mục đích nhận dạng khác. Mọi sinh viên F và M được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp giấy phép làm việc đều cần có SSN.

Xin lưu ý: Nếu một sinh viên F hoặc M (hoặc người phụ thuộc) không đủ điều kiện nhận SSN, nhưng nhận được thu nhập ngoài lương khi ở Hoa Kỳ (ví dụ: học bổng, trợ cấp, lãi suất cổ phiếu, cờ bạc/trúng xổ số), họ phải đăng ký Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN). 

CÁC BƯỚC ĐỂ LẤY SỐ AN SINH XÃ HỘI

Nếu bạn muốn nhận SSN khi học tập tại Hoa Kỳ, hãy làm theo các bước sau:

1. Nói chuyện với DSO của bạn về việc làm việc và đào tạo tại Hoa Kỳ.

DSO của bạn sẽ chia sẻ thông tin quan trọng liên quan đến các quy định và yêu cầu đối với học sinh F và M, đồng thời xác nhận xem bạn có đủ điều kiện đăng ký SSN hay không.

2. Xác minh rằng bạn đang ở trạng thái Hoạt động trong Hệ thống Thông tin Sinh viên và Khách Trao đổi (SEVIS). 

Hồ sơ SEVIS của bạn phải ở trạng thái Hoạt động trong ít nhất hai ngày trước khi nộp đơn xin SSN. Nếu bạn có hồ sơ ở bất kỳ trạng thái nào khác, bạn sẽ không thành công trong việc đăng ký SSN.

3. Đợi 10 ngày sau khi đến Hoa Kỳ trước khi nộp đơn xin SSN để có đủ thời gian cập nhật thông tin đến của bạn trong tất cả các hệ thống của chính phủ.

SSA sử dụng chương trình Xác minh Quyền lợi Người nước ngoài có Hệ thống ( SAVE ) để xác minh tình trạng sinh viên không định cư của bạn và xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận SSN hay không. Bạn có thể sử dụng Kiểm tra trường hợp SAVE để theo dõi trực tuyến tiến trình kiểm tra xác minh SAVE của mình; truy cập Kiểm tra trạng thái trường hợp SAVE của bạn để biết thêm thông tin.

4. Đến văn phòng SSA địa phương của bạn.

Bạn có thể trực tiếp nộp đơn xin cấp thẻ SSN tại bất kỳ  văn phòng SSA nào . Hãy chuẩn bị để cung cấp các tài liệu gốc của bạn để chứng minh tuổi tác, danh tính và tình trạng nhập cư được phép làm việc của bạn. Tất cả bằng chứng về tình trạng nhập cư và giấy phép làm việc phải còn hiệu lực.

Để biết thêm thông tin về các loại tài liệu bạn cần để đăng ký SSN, hãy tham khảo  trang web của SSA .

SỐ AN SINH XÃ HỘI VÀ BẰNG LÁI XE

Nhiều tiểu bang yêu cầu bạn hoặc người phụ thuộc của bạn phải có SSN hoặc đã đăng ký trước khi bạn đăng ký giấy phép lái xe. Ở những tiểu bang này, nếu bạn hoặc người phụ thuộc của bạn không đủ điều kiện làm việc nhưng muốn đăng ký giấy phép lái xe, trước tiên bạn phải đăng ký SSN tại văn phòng SSA địa phương và nhận Mẫu SSA-L676. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập  trang Lái xe tại các Bang của chúng tôi  và nói chuyện với DSO của bạn.

dso là gì: CÁN BỘ TRƯỜNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Một yêu cầu để trường được chứng nhận Chương trình Sinh viên và Khách trao đổi (SEVP) là trường đó phải có nhân viên tận tâm hỗ trợ và giám sát các sinh viên F và M đã đăng ký:

  • Hiệu trưởng chỉ định (PDSO).
  • Cán bộ trường học được chỉ định (DSO)

Vai trò của DSO được xác định trong 8 CFR 214.3 (l)(1), có thể tìm thấy trên trang Quy định của ICE.gov. Mỗi khuôn viên hoặc địa điểm thực tế phải có một PDSO, nhiệm vụ của họ cũng bao gồm đóng vai trò là đầu mối liên hệ chính về các vấn đề liên quan đến chứng nhận SEVP. Các trường được chứng nhận SEVP có thể đề cử bao nhiêu DSO bổ sung tùy theo nhu cầu của trường.

TRÁCH NHIỆM CỦA DSO?

Luật liên bang yêu cầu DSO cập nhật và duy trì hồ sơ học sinh trong  SEVIS . Để biết thêm thông tin về các yêu cầu báo cáo cụ thể, vui lòng đọc  tờ thông tin Yêu cầu báo cáo SEVIS đối với Viên chức được chỉ định của trường hoặc xem PDF Yêu cầu lưu giữ hồ sơ SEVP .

Chủ tịch, chủ sở hữu hoặc người đứng đầu một trường học hoặc hệ thống trường học phải chỉ định DSO bằng cách ký vào Mẫu I-17A, “Hồ sơ của các Viên chức Trường học được Chỉ định.” Mỗi cá nhân được đề cử làm DSO cũng phải ký vào Mẫu I-17A, xác nhận rằng họ đã quen thuộc với các quy định liên quan về nhập học và duy trì tình trạng dành cho học sinh F và M và chứng nhận của trường. Chữ ký của người được đề cử DSO cũng khẳng định rằng cá nhân đó sẽ tuân thủ các quy định này.

DSO phải là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Để chứng minh tình trạng này với SEVP, các quan chức nhà trường phải cung cấp một trong những điều sau đây với Mẫu I-17A: Bản sao hộ chiếu Hoa Kỳ (hiện tại hoặc đã hết hạn). Bản sao giấy khai sinh do dân sự cấp tại Hoa Kỳ. Bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài. Bản sao giấy chứng nhận nhập tịch hoặc quốc tịch. DSO phải là thành viên được tuyển dụng thường xuyên trong ban quản lý trường học có văn phòng đặt tại trường. Khoản thù lao của DSO không được lấy từ tiền hoa hồng cho việc tuyển dụng sinh viên nước ngoài. Để có bản tóm tắt đầy đủ về các yêu cầu báo cáo SEVIS đối với DSO, vui lòng truy cập ICE.gov/SEVIS hoặc truy cập PDF Yêu cầu Lưu giữ Hồ sơ trong Nghiên cứu tại Thư viện Tài nguyên của các Bang . Một PDSO có thể cập nhật danh sách các DSO của trường bằng cách thêm hoặc xóa tên trong Hệ thống thông tin về sinh viên và  khách trao đổi  ( SEVIS ). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem  tab Cập nhật Đơn khởi kiện  trên ICE.gov/SEVP.

DSO cũng giúp sinh viên quốc tế tránh các vấn đề bằng cách tư vấn cho họ cách tuân theo các quy trình bắt buộc. Một số vấn đề phổ biến mà sinh viên quốc tế có thể có thắc mắc hoặc nên báo cáo với DSO là:

Làm việc  tại Hoa Kỳ. Xin  giấy phép lái xe . Nộp đơn xin  số An Sinh Xã Hội . Thay đổi chuyên ngành, chương trình hoặc cấp độ của họ. Thay đổi trình độ học vấn của họ. Chuyển  đến trường mới hoặc nghỉ học. Nghỉ học. Đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ. Di chuyển đến một địa chỉ mới. Thay đổi tên của họ. Yêu cầu gia hạn chương trình.


🔔🔔 CẬP NHẬT VỀ DỊCH VỤ VÀ TĂNG PHÍ THỊ THỰC

Các dịch vụ thanh toán lệ phí thị thực mới sẽ tạm ngưng vào ngày 16/6/2023. Vui lòng không thực hiện thanh toán phí thị thực vào 16/6/2023. Các dịch vụ này sẽ hoạt động trở lại vào ngày 17/6/2023. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin về phí thị thực trên trang web này có thể bị chậm trễ. Vui lòng tham khảo thông báo chính thức “Tăng phí xin thị thực” trên trang web này để biết thêm chi tiết.

🔔🔔TĂNG PHÍ XIN THỊ THỰC:

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tăng mức phí xử lý hồ sơ một số diện thị thực không định cư (NIV). Các mức tăng phí này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/6/2023

  • Phí hồ sơ xin thị thực công tác hoặc du lịch (B1/B2), và các diện thị thực không định cư không có hồ sơ bảo lãnh như du học sinh và chương trình trao đổi, tăng từ $160 lên $185.
  • Phí hồ sơ xin thị thực không định cư một số diện có hồ sơ bảo lãnh lao động tạm thời (các diện H, L, O, P, Q, và R) tăng từ $190 lên $205.

QUY ĐỊNH CHO DU HỌC SINH TẠI M

Học sinh, sinh viên đang lưu trú tại Hoa Kỳ

Theo luật di trú Hoa Kỳ,  học sinh, sinh viên (F-1 hoặc M-1) có thể mất tình trạng thị thực  nếu họ không tiếp tục việc học trong vòng năm tháng kể từ ngày chuyển trường hoặc chương trình. Nếu học sinh mất tình trạng thị thực, , thị thực loại F hoặc M của học sinh cũng sẽ không còn hiệu lực để  quay lại Hoa Kỳ trong tương lai trừ khi USCIS khôi phục tình trạng của học sinh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của USCIS và các hướng dẫn  về Đơn xin Gia hạn/Thay đổi Tình trạng Không định cư Mẫu đơn I-539 để yêu cầu khôi phục tình trạng.

Hiệu lực của thị thực sau thời gian học sinh gián đoạn việc học.

Những học sinh gián đoạn việc học từ năm tháng trở lên không cần xin thị thực F-1 mới để quay lại Hoa Kỳ nếu thị thực F-1 của họ còn hiệu lực và học sinh còn duy trì tình trang du học sinh ở Hoa Kỳ. Viên chức hải quan (CBP) tại cửa khẩu nhập cảnh sẽ quyết định liệu học sinh có được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay không. Học sinh nên tư vấn với viên chức  của trường trước khi rời Hoa Kỳ để đảm bảo rằng tình trạng du học của mình được duy trì và cập nhật trên hệ thống Quản lý Du học sinh (SEVIS) và trong trường hợp cần thiết, học sinh có thể xin cấp I-20 mới.   

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP OPT

Người có thị thực F-1 có thể đủ điều kiện tham gia  khóa thực tập OPT  tối đa 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học để tốt nghiệp (không bao gồm luận án hoặcđề tài tương đương), hoặc sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu. OPT được tách riêng khỏi việc học tập của học sinh, và thời gian dành cho OPT thường sẽ không được phản ánh trong chương trình học tập của học sinh hoặc vào ngày hoàn thành học tập. Những học sinh xin thị thực loại F để thực hiện OPT có thể xuất trình mẫu đơn I-20  khi khóa học có thể đã kết thúc . Tuy nhiên, những mẫu đơn I-20 này phải được chú thích bởi cán bộ được chỉ định của trường để phản ánh sự chấp thuận của chương trình OPT kéo dài sau khi thời gian học tập  đã kết thúc. Ngoài ra, học sinh phải có bằng chứng thể hiện USCIS đã chấp thuận chương trình  thực tập của họ hoặc đơn xin đang chờ xử lý, dù ở hình thức  Giấy phép Làm việc đã được chấp thuận hoặc Mẫu đơn I-797 cho biết họ có đơn xin đang chờ xử lý cho chương trình OPT.

MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH GIA HẠN THỊ THỰC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Qua tham vấn với Bộ An ninh Nội địa, Ngoại trưởng Blinken quyết đinh tạm thời mở rộng chương trình miễn phỏng vấn đối với những đương đơn xin gia hạn thị thực không định cư cùng loại. Trước đây, chỉ những đương đơn có thị thực không định cư hết hạn trong vòng 24 tháng mới đủ điều kiện gia hạn thị thực qua đường bưu điện. Ngoại trưởng Blinken đã tạm thời tăng thời hạn này lên 48 tháng. Chính sách này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Thay đổi này tạo điều kiện cho các viên chức lãnh sự tiếp tục xử lý đơn xin thị thực không định cư và đồng thời hạn chế được số lượng đương đơn đến phỏng vấn tại bộ phận Lãnh sự, do đó giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho các đương đơn khác và nhân viên lãnh sự. Vui lòng xem trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ để biết thông tin chi tiết về những dịch vụ hiện hành, điều kiện và hướng dẫn nộp đơn xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện.

---------------------------------

DU HỌC DEOW VIETNAM (19+ Năm kinh nghiệm)
Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học 🌎 Khám phá cho học sinh Việt Nam!

🏢 VP HCM: Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM.

Hotline: 0813980800. Email: info@deow.com.vn

🗽 VP New York: 25 West 39th Street, Floor 14, New York City 10018. Tel: 917-703-4236
🗽 VP Los Angeles: 

FAN PAGE: Du học Deow Vietnam

NHÓM HỌC BỔNG:

DU HỌC TOÀN CẦU TIẾT KIỆM

HỘI SĂN HỌC BỔNG ÚC-MỸ-CA-SINGAPORE

 

>>NHẤP ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN NEWSLETTER HÀNG TUẦN CỦA DEOW

ƯU ĐÃI DU HỌC 2023 CÙNG DEOW VIETNAM

  • Miễn phí tham gia lớp học Dự bị du học (dành cho học sinh 13-16 tuổi) với 100% giáo viên nước ngoài, các môn học: Toán, Hóa, Sinh, Viết luận essay, Tiếng Anh
  • Miễn phí học tiếng Anh online giao tiếp với giáo viên bản xứ mỗi ngày (điều kiện kèm theo)

>> Liên hệ Du học DEOW Vietnam, tối ưu hóa chi phí chuẩn bị cho hành trình Du học sắp tới của bạn! 

LỊCH HỘI THẢO DU HỌC MỸ, ÚC, CANADA, NHẬT BẢN NĂM 2023

CẬP NHẬT THÔNG TIN TRƯỜNG, HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH VISA TỪ SỨ QUÁN

Du học DEOW Vietnam cập nhật LỊCH HỘI THẢO và những buổi gặp gỡ trường

Hãy theo dõi và bấm vào link để đăng ký tham dự nhé.


Tin tức liên quan

DU HỌC MỸ: KINH NGHIỆM ĐI THỰC TẬP TẠI MỸ

DU HỌC MỸ: KINH NGHIỆM ĐI THỰC TẬP TẠI MỸ

839 Lượt xem

Thực tập là cơ hội rất lớn giúp các bạn học sinh học hỏi được kinh nghiệm, làm đẹp CV và quan trọng hơn là mở rộng các mối quan hệ cho nghề nghiệp tương lai của mình. Hãy tham khảo chia sẻ của một bạn du học sinh về kinh nghiệm thực tập tại Mỹ cùng danh sách các trường có chương trình thực tập hot tại Mỹ.
Du Học Mỹ: Khám Phá Đại Học Barrett  - Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Các Học Giả

Du Học Mỹ: Khám Phá Đại Học Barrett - Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Các Học Giả

16 Lượt xem

𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭, 𝐓𝐡𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐨𝐫𝐬 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞 của Đại học bang Arizona. Được The New York Times gọi là “tiêu chuẩn vàng” của các trường danh dự quốc gia, Barrett cung cấp cho sinh viên tư vấn chuyên môn, hỗ trợ học tập và nghiên cứu tận tình cũng như các cơ hội thực tập và ngoại khóa có giá trị.
CLEVELAND STATE UNIVERSITY - ĐẠI HỌC TỐT VỚI CHI PHÍ RẺ VÀ YÊU CẦU ĐẦU VÀO THẤP

CLEVELAND STATE UNIVERSITY - ĐẠI HỌC TỐT VỚI CHI PHÍ RẺ VÀ YÊU CẦU ĐẦU VÀO THẤP

749 Lượt xem

Tọa lại tại trung tâm của thành phố Cleveland sôi động, đây là nơi giao thoa của nền công nghiệp và văn hóa tại Mỹ với học phí và chi phí sinh hoạt phải chăng. Cleveland là điểm sáng dành cho những bạn du học sinh không có quá nổi bậc về điểm số cùng với nguồn kinh phí hạn hẹp.
Phỏng Vấn Học Bổng Trực Tiếp Trung Học A+ bang Houston, The Village School tháng 4/2023

Phỏng Vấn Học Bổng Trực Tiếp Trung Học A+ bang Houston, The Village School tháng 4/2023

330 Lượt xem

Gặp trực tiếp Thầy DAVID RANDOLPH phỏng vấn học bổng Trường Trung học The Village School, Houston, Bang Texas - Thời gian: từ ngày 4/4/2023 đến 9/4/2023 - Địa điểm: TPHCM, Liên hệ Du học DEOW Vietnam để đặt lịch hẹn Tel: 028 22211909. Hotline: 08139 80800.
Đại học Bang Arkansas- Học Phí Thấp Cơ Hội Việc Làm Cao

Đại học Bang Arkansas- Học Phí Thấp Cơ Hội Việc Làm Cao

34 Lượt xem

Đại học Bang Arkansas- Học phí thấp Cơ hội việc làm Cao ⭐Chi phí sinh hoạt thấp hơn 12,8% so với trung bình tại Mỹ. Tổng chi phí dự tính khoảng $23,000/ năm ⭐Các nhân viên tại Văn phòng Quốc tế kết nối với các Doanh nghiệp trong thành phố để giúp sinh viên tìm CPT (lựa chọn thực tập)!
CLEVELAND STATE UNIVERSITY – ĐẠI HỌC MỸ CHẤT LƯỢNG CAO CHI PHÍ THẤP

CLEVELAND STATE UNIVERSITY – ĐẠI HỌC MỸ CHẤT LƯỢNG CAO CHI PHÍ THẤP

419 Lượt xem

Trường Đại học Cleveland State University (CSU) là trường đại học nghiên cứu công lập tốt với mức học phí phải chăng và sinh hoạt phí siêu rẻ. Đặc biệt, học sinh có thể học đại học chỉ với GPA 1.5 và tham gia chương trình thạc sĩ với GPA 2.75. Mặc dù vậy, sinh viên ra trường có việc làm cao và có mức lương trung bình cao hơn 10.000USD so với mức trung bình của nhiều trường đại học khác.
THÔNG BÁO MỚI TỪ TRƯỜNG TRUNG HỌC MACDUFFIE SCHOOL

THÔNG BÁO MỚI TỪ TRƯỜNG TRUNG HỌC MACDUFFIE SCHOOL

307 Lượt xem

Deow Vietnam là đại diện tuyển sinh trực tiếp của nhiều Trường trung học hạng A-A+ tại Mỹ, trong đó có trường nội trú chất lượng cao The Macduffie School, tọa lạc ở thành phố Granby, bang Massachusetts. Mùa tựu trường đã tới, Deow Vietnam xin chuyển lời của Ngài Hiệu trưởng - Ông Steve Griffin đến các Gia đình và học sinh mới.
Foothill – De Anza College: Cao đẳng Cộng đồng tốt nhất bang California

Foothill – De Anza College: Cao đẳng Cộng đồng tốt nhất bang California

815 Lượt xem

Mời tham gia hội thảo thông tin Cao đẳng Cộng đồng bang California: Foothill De Anza College - Thời gian: 10:00-11:00, thứ Bảy, 9/4/2022 - Hình thức: Online qua Zoom - Link đăng ký:  tại đây

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng
THỜI GIAN

GIỜ

ĐỊA ĐIỂM

NƯỚC SỰ KIỆN  
Thứ Ba18/7/2023 13:30 Tại VP Du học DEOW Vietnam Nhật

GIAO LƯU ĐẠI DIỆN TRƯỜNG EHLE

Thứ Hai17/7/2023 9:00

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Nhật 

GIAO LƯU ĐẠI DIỆN TRƯỜNG ECC

Thứ Bảy, 11/3/2023

13:30

Coffee Talk

M

GIAO LƯU ĐẠI DIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ

Chia sẻ TIPS vượt qua nỗi sợ Phỏng vấn visa du học Mỹ

Thứ Sáu, ngày 3/3/2023

20:00

Online qua Zoom

M

Du học Mỹ chương trình Co-op thực tập có lương

ĐĂNG KÝ

 

Thứ Bảy, 4/3/2023

9:00-17:00

Đặt lịch hẹn tư vấn Online qua Zoom

Các nước

Ngày off của Văn phòng

Vui lòng đặt lịch hẹn trước

08139 80800

1/3/2023

31/3/2023

 

Tư vấn VP Du học DEOW Vietnam

Online qua Zoom

Mỹ

Du học Mỹ kỳ Mùa Thu 9/2023 & Mùa Xuân 1/2024

Christian Brothers University

Clark University

Colleges of Contra Costa 

Goucher College

Lake Washington Institute of Technology

Lane Community College

Middle Tennessee State University

Mission College

North Park University 

Saint Martin's University

San Diego State University

Santa Rosa Junior College

Santiago Canyon College

Seattle University

Shepherd University

Shoreline Community College

South Puget Sound Community College

Tacoma Community College

University of Arizona

University of Nevada, Las Vegas

University of Oregon

University of Tennessee, Knoxville

>>> ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI ĐÂY

Thứ Ba, 7/3/2023

Thứ Tư, 8/3/2023

9:00-20:00

(đặt hẹn)

Gặp trực tiếp

M

Phỏng vấn học bổng TH A+ của Mỹ North Cedar Academy

ĐĂNG KÝ

Thứ Hai, 27/2/2023

16:00-17:00

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Online qua Zoom

Greneda

Hoa Kỳ

Anh quốc

Trường Đào tạo bác sĩ Y khoa làm việc tại Hoa Kỳ và Anh quốc

90% đạt PR định cư

Đăng ký

 

Thứ Bảy, ngày 18/2/2023 9:00-11:00

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Online qua Zoom

Úc

Du học Úc ngành gì có tỷ lệ đạt PR tuyệt đối

Gặp Và Trao Đổi Với Đại Diện Trường Excelsia College 

Link
Thứ Sáu, ngày 17/2/2023 9:00-15:00

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Online qua Zoom

Mỹ ĐẠI HỌC MỸ: CHƯƠNG TRÌNH CO-OP (COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM) Link 
Thứ Bảy, ngày 11/2/2023 8:00-15:00

Online qua Zoom

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Mỹ Du học Trung Học Mỹ chi phí dưới 500 triệu/năm Link
Thứ Bảy, ngày 14/1/2023 9:00-15:00

Online qua Zoom

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Mỹ

Philippines

TRUNG HỌC MỸ: CƠ HỘI HỌC BỔNG

⭐ Tổng quan về Du học Mỹ bậc Trung học
⭐ Trường nội trú hay bán trú?

Link
Thứ Tư, ngày 31/8/2022 9:00-10:30

Online qua Zoom

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Philippines

Tiền trạm Du học tiếng Anh tại Philippines

Tham quan trực tuyến Trường Anh ngữ Fella, Cebu

Link
Thứ Bảy, ngày 27/8/2022 14:00-15:00 VP Deow Úc Học bổng Du học Úc - Xu hướng học Dự bị Đại học Úc Link