LẤY SỐ AN SINH XÃ HỘI

Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) chỉ định số An sinh Xã hội (SSN) gồm chín chữ số cho công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân và người lao động không di dân đủ điều kiện tại Hoa Kỳ. SSA sử dụng SSN để báo cáo tiền lương cho chính phủ, theo dõi các khoản trợ cấp An sinh xã hội và cho các mục đích nhận dạng khác. Mọi sinh viên F và M được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp giấy phép làm việc đều cần có SSN.

Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) chỉ định số An sinh Xã hội (SSN) gồm chín chữ số cho công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân và người lao động không di dân đủ điều kiện tại Hoa Kỳ. SSA sử dụng SSN để báo cáo tiền lương cho chính phủ, theo dõi các khoản trợ cấp An sinh xã hội và cho các mục đích nhận dạng khác. Mọi sinh viên F và M được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp giấy phép làm việc đều cần có SSN.

Xin lưu ý: Nếu một sinh viên F hoặc M (hoặc người phụ thuộc) không đủ điều kiện nhận SSN, nhưng nhận được thu nhập ngoài lương khi ở Hoa Kỳ (ví dụ: học bổng, trợ cấp, lãi suất cổ phiếu, cờ bạc/trúng xổ số), họ phải đăng ký Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang ITIN là gì? trang tài nguyên.

Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) chỉ định số An sinh Xã hội (SSN) gồm chín chữ số cho công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân và người lao động không di dân đủ điều kiện tại Hoa Kỳ. SSA sử dụng SSN để báo cáo tiền lương cho chính phủ, theo dõi các khoản trợ cấp An sinh xã hội và cho các mục đích nhận dạng khác. Mọi sinh viên F và M được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp giấy phép làm việc đều cần có SSN.

Xin lưu ý: Nếu một sinh viên F hoặc M (hoặc người phụ thuộc) không đủ điều kiện nhận SSN, nhưng nhận được thu nhập ngoài lương khi ở Hoa Kỳ (ví dụ: học bổng, trợ cấp, lãi suất cổ phiếu, cờ bạc/trúng xổ số), họ phải đăng ký Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN). 

CÁC BƯỚC ĐỂ LẤY SỐ AN SINH XÃ HỘI

Nếu bạn muốn nhận SSN khi học tập tại Hoa Kỳ, hãy làm theo các bước sau:

1. Nói chuyện với DSO của bạn về việc làm việc và đào tạo tại Hoa Kỳ.

DSO của bạn sẽ chia sẻ thông tin quan trọng liên quan đến các quy định và yêu cầu đối với học sinh F và M, đồng thời xác nhận xem bạn có đủ điều kiện đăng ký SSN hay không.

2. Xác minh rằng bạn đang ở trạng thái Hoạt động trong Hệ thống Thông tin Sinh viên và Khách Trao đổi (SEVIS). 

Hồ sơ SEVIS của bạn phải ở trạng thái Hoạt động trong ít nhất hai ngày trước khi nộp đơn xin SSN. Nếu bạn có hồ sơ ở bất kỳ trạng thái nào khác, bạn sẽ không thành công trong việc đăng ký SSN.

3. Đợi 10 ngày sau khi đến Hoa Kỳ trước khi nộp đơn xin SSN để có đủ thời gian cập nhật thông tin đến của bạn trong tất cả các hệ thống của chính phủ.

SSA sử dụng chương trình Xác minh Quyền lợi Người nước ngoài có Hệ thống ( SAVE ) để xác minh tình trạng sinh viên không định cư của bạn và xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận SSN hay không. Bạn có thể sử dụng Kiểm tra trường hợp SAVE để theo dõi trực tuyến tiến trình kiểm tra xác minh SAVE của mình; truy cập Kiểm tra trạng thái trường hợp SAVE của bạn để biết thêm thông tin.

4. Đến văn phòng SSA địa phương của bạn.

Bạn có thể trực tiếp nộp đơn xin cấp thẻ SSN tại bất kỳ  văn phòng SSA nào . Hãy chuẩn bị để cung cấp các tài liệu gốc của bạn để chứng minh tuổi tác, danh tính và tình trạng nhập cư được phép làm việc của bạn. Tất cả bằng chứng về tình trạng nhập cư và giấy phép làm việc phải còn hiệu lực.

Để biết thêm thông tin về các loại tài liệu bạn cần để đăng ký SSN, hãy tham khảo  trang web của SSA .

SỐ AN SINH XÃ HỘI VÀ BẰNG LÁI XE

Nhiều tiểu bang yêu cầu bạn hoặc người phụ thuộc của bạn phải có SSN hoặc đã đăng ký trước khi bạn đăng ký giấy phép lái xe. Ở những tiểu bang này, nếu bạn hoặc người phụ thuộc của bạn không đủ điều kiện làm việc nhưng muốn đăng ký giấy phép lái xe, trước tiên bạn phải đăng ký SSN tại văn phòng SSA địa phương và nhận Mẫu SSA-L676. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập  trang Lái xe tại các Bang của chúng tôi  và nói chuyện với DSO của bạn.

dso là gì: CÁN BỘ TRƯỜNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Một yêu cầu để trường được chứng nhận Chương trình Sinh viên và Khách trao đổi (SEVP) là trường đó phải có nhân viên tận tâm hỗ trợ và giám sát các sinh viên F và M đã đăng ký:

  • Hiệu trưởng chỉ định (PDSO).
  • Cán bộ trường học được chỉ định (DSO)

Vai trò của DSO được xác định trong 8 CFR 214.3 (l)(1), có thể tìm thấy trên trang Quy định của ICE.gov. Mỗi khuôn viên hoặc địa điểm thực tế phải có một PDSO, nhiệm vụ của họ cũng bao gồm đóng vai trò là đầu mối liên hệ chính về các vấn đề liên quan đến chứng nhận SEVP. Các trường được chứng nhận SEVP có thể đề cử bao nhiêu DSO bổ sung tùy theo nhu cầu của trường.

TRÁCH NHIỆM CỦA DSO?

Luật liên bang yêu cầu DSO cập nhật và duy trì hồ sơ học sinh trong  SEVIS . Để biết thêm thông tin về các yêu cầu báo cáo cụ thể, vui lòng đọc  tờ thông tin Yêu cầu báo cáo SEVIS đối với Viên chức được chỉ định của trường hoặc xem PDF Yêu cầu lưu giữ hồ sơ SEVP .

Chủ tịch, chủ sở hữu hoặc người đứng đầu một trường học hoặc hệ thống trường học phải chỉ định DSO bằng cách ký vào Mẫu I-17A, “Hồ sơ của các Viên chức Trường học được Chỉ định.” Mỗi cá nhân được đề cử làm DSO cũng phải ký vào Mẫu I-17A, xác nhận rằng họ đã quen thuộc với các quy định liên quan về nhập học và duy trì tình trạng dành cho học sinh F và M và chứng nhận của trường. Chữ ký của người được đề cử DSO cũng khẳng định rằng cá nhân đó sẽ tuân thủ các quy định này.

DSO phải là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Để chứng minh tình trạng này với SEVP, các quan chức nhà trường phải cung cấp một trong những điều sau đây với Mẫu I-17A: Bản sao hộ chiếu Hoa Kỳ (hiện tại hoặc đã hết hạn). Bản sao giấy khai sinh do dân sự cấp tại Hoa Kỳ. Bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài. Bản sao giấy chứng nhận nhập tịch hoặc quốc tịch. DSO phải là thành viên được tuyển dụng thường xuyên trong ban quản lý trường học có văn phòng đặt tại trường. Khoản thù lao của DSO không được lấy từ tiền hoa hồng cho việc tuyển dụng sinh viên nước ngoài. Để có bản tóm tắt đầy đủ về các yêu cầu báo cáo SEVIS đối với DSO, vui lòng truy cập ICE.gov/SEVIS hoặc truy cập PDF Yêu cầu Lưu giữ Hồ sơ trong Nghiên cứu tại Thư viện Tài nguyên của các Bang . Một PDSO có thể cập nhật danh sách các DSO của trường bằng cách thêm hoặc xóa tên trong Hệ thống thông tin về sinh viên và  khách trao đổi  ( SEVIS ). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem  tab Cập nhật Đơn khởi kiện  trên ICE.gov/SEVP.

DSO cũng giúp sinh viên quốc tế tránh các vấn đề bằng cách tư vấn cho họ cách tuân theo các quy trình bắt buộc. Một số vấn đề phổ biến mà sinh viên quốc tế có thể có thắc mắc hoặc nên báo cáo với DSO là:

Làm việc  tại Hoa Kỳ. Xin  giấy phép lái xe . Nộp đơn xin  số An Sinh Xã Hội . Thay đổi chuyên ngành, chương trình hoặc cấp độ của họ. Thay đổi trình độ học vấn của họ. Chuyển  đến trường mới hoặc nghỉ học. Nghỉ học. Đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ. Di chuyển đến một địa chỉ mới. Thay đổi tên của họ. Yêu cầu gia hạn chương trình.


?? CẬP NHẬT VỀ DỊCH VỤ VÀ TĂNG PHÍ THỊ THỰC

Các dịch vụ thanh toán lệ phí thị thực mới sẽ tạm ngưng vào ngày 16/6/2023. Vui lòng không thực hiện thanh toán phí thị thực vào 16/6/2023. Các dịch vụ này sẽ hoạt động trở lại vào ngày 17/6/2023. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin về phí thị thực trên trang web này có thể bị chậm trễ. Vui lòng tham khảo thông báo chính thức “Tăng phí xin thị thực” trên trang web này để biết thêm chi tiết.

??TĂNG PHÍ XIN THỊ THỰC:

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tăng mức phí xử lý hồ sơ một số diện thị thực không định cư (NIV). Các mức tăng phí này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/6/2023

  • Phí hồ sơ xin thị thực công tác hoặc du lịch (B1/B2), và các diện thị thực không định cư không có hồ sơ bảo lãnh như du học sinh và chương trình trao đổi, tăng từ $160 lên $185.
  • Phí hồ sơ xin thị thực không định cư một số diện có hồ sơ bảo lãnh lao động tạm thời (các diện H, L, O, P, Q, và R) tăng từ $190 lên $205.

QUY ĐỊNH CHO DU HỌC SINH TẠI M

Học sinh, sinh viên đang lưu trú tại Hoa Kỳ

Theo luật di trú Hoa Kỳ,  học sinh, sinh viên (F-1 hoặc M-1) có thể mất tình trạng thị thực  nếu họ không tiếp tục việc học trong vòng năm tháng kể từ ngày chuyển trường hoặc chương trình. Nếu học sinh mất tình trạng thị thực, , thị thực loại F hoặc M của học sinh cũng sẽ không còn hiệu lực để  quay lại Hoa Kỳ trong tương lai trừ khi USCIS khôi phục tình trạng của học sinh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của USCIS và các hướng dẫn  về Đơn xin Gia hạn/Thay đổi Tình trạng Không định cư Mẫu đơn I-539 để yêu cầu khôi phục tình trạng.

Hiệu lực của thị thực sau thời gian học sinh gián đoạn việc học.

Những học sinh gián đoạn việc học từ năm tháng trở lên không cần xin thị thực F-1 mới để quay lại Hoa Kỳ nếu thị thực F-1 của họ còn hiệu lực và học sinh còn duy trì tình trang du học sinh ở Hoa Kỳ. Viên chức hải quan (CBP) tại cửa khẩu nhập cảnh sẽ quyết định liệu học sinh có được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay không. Học sinh nên tư vấn với viên chức  của trường trước khi rời Hoa Kỳ để đảm bảo rằng tình trạng du học của mình được duy trì và cập nhật trên hệ thống Quản lý Du học sinh (SEVIS) và trong trường hợp cần thiết, học sinh có thể xin cấp I-20 mới.   

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP OPT

Người có thị thực F-1 có thể đủ điều kiện tham gia  khóa thực tập OPT  tối đa 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học để tốt nghiệp (không bao gồm luận án hoặcđề tài tương đương), hoặc sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu. OPT được tách riêng khỏi việc học tập của học sinh, và thời gian dành cho OPT thường sẽ không được phản ánh trong chương trình học tập của học sinh hoặc vào ngày hoàn thành học tập. Những học sinh xin thị thực loại F để thực hiện OPT có thể xuất trình mẫu đơn I-20  khi khóa học có thể đã kết thúc . Tuy nhiên, những mẫu đơn I-20 này phải được chú thích bởi cán bộ được chỉ định của trường để phản ánh sự chấp thuận của chương trình OPT kéo dài sau khi thời gian học tập  đã kết thúc. Ngoài ra, học sinh phải có bằng chứng thể hiện USCIS đã chấp thuận chương trình  thực tập của họ hoặc đơn xin đang chờ xử lý, dù ở hình thức  Giấy phép Làm việc đã được chấp thuận hoặc Mẫu đơn I-797 cho biết họ có đơn xin đang chờ xử lý cho chương trình OPT.

MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH GIA HẠN THỊ THỰC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Qua tham vấn với Bộ An ninh Nội địa, Ngoại trưởng Blinken quyết đinh tạm thời mở rộng chương trình miễn phỏng vấn đối với những đương đơn xin gia hạn thị thực không định cư cùng loại. Trước đây, chỉ những đương đơn có thị thực không định cư hết hạn trong vòng 24 tháng mới đủ điều kiện gia hạn thị thực qua đường bưu điện. Ngoại trưởng Blinken đã tạm thời tăng thời hạn này lên 48 tháng. Chính sách này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Thay đổi này tạo điều kiện cho các viên chức lãnh sự tiếp tục xử lý đơn xin thị thực không định cư và đồng thời hạn chế được số lượng đương đơn đến phỏng vấn tại bộ phận Lãnh sự, do đó giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho các đương đơn khác và nhân viên lãnh sự. Vui lòng xem trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ để biết thông tin chi tiết về những dịch vụ hiện hành, điều kiện và hướng dẫn nộp đơn xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện.

---------------------------------

DU HỌC DEOW VIETNAM (19+ Năm kinh nghiệm)
Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học ? Khám phá cho học sinh Việt Nam!

? VP HCM: Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM.

Hotline: 0813980800. Email: info@deow.com.vn

? VP New York: 25 West 39th Street, Floor 14, New York City 10018. Tel: 917-703-4236
? VP Los Angeles: 

FAN PAGE: Du học Deow Vietnam

NHÓM HỌC BỔNG:

DU HỌC TOÀN CẦU TIẾT KIỆM

HỘI SĂN HỌC BỔNG ÚC-MỸ-CA-SINGAPORE

 


Tin tức liên quan

Du học Mỹ: Tìm hiểu bang Hawai'i
Du học Mỹ: Tìm hiểu bang Hawai'i

1114 Lượt xem

Hawaii (tiếng Hawaii: Hawai‘i) là một nhóm các đảo núi lửa ở trung tâm Thái Bình Dương. Các hòn đảo nằm cách San Francisco, California 2.397 dặm về phía đông và cách thủ đô Manila của Philippines 5.293 dặm về phía tây. Thủ đô là Honolulu, nằm trên đảo Oahu. Hãy cùng Du học Deow Vietnam tìm hiểu về bang Hawai'i và các trường học đối tác của DEOW tại bang Hawai'i nhé.
North Cedar Academy: Chương trình Dự bị vào ĐH University of Minnesota Duluth
North Cedar Academy: Chương trình Dự bị vào ĐH University of Minnesota Duluth

38 Lượt xem

Đại học Minnesota Duluth (UMD) rất vui mừng hợp tác với North Cedar Academy và là một trong những điểm đến của chương trình University Pathways.
Du học ngành STEM tại trường đại học top 100 của Mỹ
Du học ngành STEM tại trường đại học top 100 của Mỹ

693 Lượt xem

Buổi chia sẻ về ngành học STEM cùng với đại diện 2 trường 100 của Mỹ (The University of Utah và University of Illinois at Chicago) đã diễn ra tốt đẹp. Hãy cùng DEOW Vietnam điểm qua một ít thông tin đã được trao đổi trong buổi chia sẻ vừa qua nhé.
Đại học Arizona State University - nơi đào tạo ngành bán dẫn, vi điện tử lớn nhất Hoa Kỳ
Đại học Arizona State University - nơi đào tạo ngành bán dẫn, vi điện tử lớn nhất Hoa Kỳ

346 Lượt xem

Thế giới ngày nay đang rất quan tâm đầu tư vào phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Được tiếp xúc và học tập tại các trường Đại học hàng đầu tại Mỹ là những trải nghiệm tuyệt vời. Với nỗ lực, Deow Vietnam kéo gần nền giáo dục hiện đại bậc nhất hành tinh (Mỹ) về với các bạn học sinh Việt Nam. Liên hệ Deow Vietnam để biết thêm chi tiết.
Những điều bạn chưa biết về cuộc sống ở New York
Những điều bạn chưa biết về cuộc sống ở New York

282 Lượt xem

“Học tập tại thành phố New York là một trải nghiệm tuyệt vời. Mọi người ở đây đến từ mọi nơi trên thế giới, do đó tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng. Điều tuyệt vời là tôi luôn cảm thấy mình là một phần của cộng đồng này.”  Chia sẻ từ Hedieh (Iran), sinh viên bậc thạc sĩ ngành khoa học máy tính tại Pace University. 
Đại học Bang Arkansas- Học Phí Thấp Cơ Hội Việc Làm Cao
Đại học Bang Arkansas- Học Phí Thấp Cơ Hội Việc Làm Cao

304 Lượt xem

Đại học Bang Arkansas- Học phí thấp Cơ hội việc làm Cao ⭐Chi phí sinh hoạt thấp hơn 12,8% so với trung bình tại Mỹ. Tổng chi phí dự tính khoảng $23,000/ năm ⭐Các nhân viên tại Văn phòng Quốc tế kết nối với các Doanh nghiệp trong thành phố để giúp sinh viên tìm CPT (lựa chọn thực tập)!
Du Học Trung Học Mỹ: Ở Gia Đình Người Bản Xứ
Du Học Trung Học Mỹ: Ở Gia Đình Người Bản Xứ

586 Lượt xem

Du học bậc Trung học Mỹ, bạn có các lựa chọn loại trường như: Trường công lập, Trường tư thục, Trường bán trú (ở gia đình bản xứ) và Trường nội trú. Trong bài viết  Du học DEOW Vietnam xin giới thiệu Các trường Trung học Mỹ có loại hình nhà ở với người bản xứ do trường và tổ chức Homestay uy tín quản lý.
Hội thảo Du học Mỹ Tháng 3/2023 (Higher Education)
Hội thảo Du học Mỹ Tháng 3/2023 (Higher Education)

478 Lượt xem

Deow Vietnam thuộc tập đoàn Deow Co., Ltd hiện có 12 văn phòng hỗ trợ du học sinh tại 8 quốc gia. Nhờ hệ thống đối tác rộng khắp và uy tín, Deow Vietnam tự tin đem đến nhiều cơ hội cho hssv Việt Nam chinh phục giấc mơ Du học Mỹ. Trong tháng 3/2023, Du học Deow Vietnam có cơ hội gặp trao đổi trực tiếp với các đại diện trường Cao Đẳng- Đại học Mỹ hàng đầu nào? Mời bạn tham khảo danh sách trường trong bài viết này và liên hệ với DEOW để nộp hồ sơ cho kỳ nhập học tháng 9/2023 và tháng 1/2024 nhé.

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng