Trường Học Tại Mỹ Từ Mẫu Giáo Đến Lớp 12

Tại Hoa Kỳ, học sinh bắt đầu giáo dục chính thức khoảng năm hoặc sáu tuổi. Thông thường, các lớp tiểu học và trung học từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) là bắt buộc, sau đó học sinh có thể chọn học cao đẳng hoặc đại học. Có hai loại trường từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) ở Hoa Kỳ: công lập và tư thục. Luật liên quan đến giáo dục bắt buộc khác nhau tùy theo tiểu bang. Họ đề cập đến độ tuổi bắt đầu và kết thúc, cũng như mức độ tham gia. Những luật này áp dụng cho cả trường công và trường tư K-12. 

SEVP có thể chứng nhận một trường tư thục cho học sinh F-1 hoặc M-1 đăng ký vào bất kỳ hoặc tất cả các chương trình K-12 của trường. SEVP có thể chứng nhận một trường công lập cho học sinh F-1 hoặc M-1 đăng ký học lớp 9-12, giới hạn trong tối đa 12 tháng.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Sinh viên quốc tế tương lai muốn học tập tại Hoa Kỳ phải chứng minh được khả năng chi trả cho chương trình giáo dục, nơi ở và các chi phí sinh hoạt hiện hành khác khi ở Hoa Kỳ. Việc xác định con số chi phí sinh hoạt là một quyết định của tổ chức và các trường phải nhận được bằng chứng tài chính của học sinh và báo cáo tài sản của học sinh trước khi cấp Mẫu  I-20, "Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tình trạng học sinh không định cư."

Trong khi sinh viên F-1 và M-1 không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, các trường tư thục có thể quyết định trao hỗ trợ tài chính hoặc học bổng cho sinh viên. Khả năng trao hỗ trợ tài chính này phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ tài chính của trường và các quy định quản lý.

HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG LẬP

Doanh thu thuế địa phương, tiểu bang và liên bang tài trợ cho các trường công lập. Học sinh F-1 hoặc M-1 có thể theo học tại  trường trung học công lập được chứng nhận bởi Chương trình Sinh viên và Khách trao đổi (SEVP)  (nghĩa là trường trung học phổ thông; lớp 9-12), với một số hạn chế nhất định:

  • Trong khoảng thời gian tối đa là 12 tháng—Thời hạn này bao gồm tất cả các trường công lập mà học sinh theo học. Một học sinh F-1 hoặc M-1 không thể học một năm tại một trường trung học công lập và sau đó chuyển sang một trường trung học công lập khác; tuy nhiên, bạn có thể chuyển sang trường tư thục được chứng nhận SEVP để tiếp tục lấy bằng tốt nghiệp.
  • Phải thanh toán toàn bộ chi phí bình quân đầu người không được trợ cấp khi theo học tại khu học chánh. Việc thanh toán khoản phí này phải diễn ra trước khi sinh viên nộp đơn xin thị thực F-1 hoặc M-1. Bạn phải xuất trình được bằng chứng về khoản thanh toán này tại buổi phỏng vấn xin thị thực và tại cảng nhập cảnh khi nộp đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với viên chức trường được chỉ định của trường (DSO).

Học sinh F-1 hoặc M-1 không được theo học tại một trường công lập từ lớp mẫu giáo đến lớp tám vì những trường đó không thể được chứng nhận SEVP.

Để biết thêm thông tin liên quan đến các quy tắc và quy định SEVP dành cho các trường trung học công lập.

THEO HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TƯ THỤC

Không giống như các trường công lập chủ yếu được tài trợ bởi doanh thu thuế địa phương, tiểu bang và liên bang, học phí tài trợ cho các trường tư thục. Học sinh quốc tế có thể nộp đơn xin tình trạng F-1 hoặc M-1 để theo học tại một trường tư thục  được chứng nhận SEVP  cho các lớp K-12. Không giống như các trường công lập, các quy định không đặt ra giới hạn về thời gian học sinh F-1 có thể theo học tại một trường tư thục được chứng nhận SEVP.

DU HỌC MỸ SAU LỚP 12

Học sinh trung học F-1 đã tốt nghiệp, dù học trường công hay trường tư, muốn tiếp tục học tập tại Hoa Kỳ, có thể nộp đơn vào trường cao đẳng hoặc đại học được SEVP chứng nhận. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học trong nước, bạn nên bắt đầu nộp đơn và được chấp thuận vào đại học ở Hoa Kỳ trước khi tốt nghiệp trung học.

Hồ sơ SEVIS của sinh viên F-1 sẽ cần được chuyển đến trường cao đẳng hoặc đại học tiếp nhận. Để biết thông tin về việc chuyển trường, vui lòng truy cập mục Chuyển trường dành cho Học sinh F-1 trên ICE.gov/SEVP . Nếu bạn là người phụ thuộc F-2 hoặc M-2 muốn tiếp tục học tập tại Hoa Kỳ, bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang Thay đổi Tình trạng.

LƯU Ý ĐẶC BIỆT CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN DIỆN VISA F-1 VÀ M-1

  • Trẻ vị thành niên F-2 hoặc M-2 phụ thuộc của học sinh F-1 hoặc M-1 có thể theo học trường công lập K-12 ở cấp lớp thích hợp mà không cần bất kỳ sự cho phép hoặc tài liệu bổ sung nào từ SEVP.
  • Luật giáo dục của tiểu bang có thể yêu cầu học sinh F-2 và M-2 học ở cấp lớp phù hợp cho đến một độ tuổi nhất định.
  • Trường tiểu học hoặc trung học mà học sinh F-2 hoặc M-2 theo học không cần phải được chứng nhận SEVP.
  • Đối với trẻ vị thành niên F-2 hoặc M-2 phụ thuộc chuyển từ trường công lập sang trường tư thục, học sinh F-1 hoặc M-1 và/hoặc vợ/chồng F-2, nếu có, nên nói chuyện với DSO của trường.
  • Nếu bạn là người phụ thuộc F-2 hoặc M-2 muốn tiếp tục học tập tại Hoa Kỳ, bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang  Thay đổi Tình trạng.

Nguồn: Theo Bộ An Ninh Mỹ


?? CẬP NHẬT VỀ DỊCH VỤ VÀ TĂNG PHÍ THỊ THỰC

Các dịch vụ thanh toán lệ phí thị thực mới sẽ tạm ngưng vào ngày 16/6/2023. Vui lòng không thực hiện thanh toán phí thị thực vào 16/6/2023. Các dịch vụ này sẽ hoạt động trở lại vào ngày 17/6/2023. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin về phí thị thực trên trang web này có thể bị chậm trễ. Vui lòng tham khảo thông báo chính thức “Tăng phí xin thị thực” trên trang web này để biết thêm chi tiết.

??TĂNG PHÍ XIN THỊ THỰC:

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tăng mức phí xử lý hồ sơ một số diện thị thực không định cư (NIV). Các mức tăng phí này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/6/2023

  • Phí hồ sơ xin thị thực công tác hoặc du lịch (B1/B2), và các diện thị thực không định cư không có hồ sơ bảo lãnh như du học sinh và chương trình trao đổi, tăng từ $160 lên $185.
  • Phí hồ sơ xin thị thực không định cư một số diện có hồ sơ bảo lãnh lao động tạm thời (các diện H, L, O, P, Q, và R) tăng từ $190 lên $205.

QUY ĐỊNH CHO DU HỌC SINH TẠI M

Học sinh, sinh viên đang lưu trú tại Hoa Kỳ

Theo luật di trú Hoa Kỳ,  học sinh, sinh viên (F-1 hoặc M-1) có thể mất tình trạng thị thực  nếu họ không tiếp tục việc học trong vòng năm tháng kể từ ngày chuyển trường hoặc chương trình. Nếu học sinh mất tình trạng thị thực, , thị thực loại F hoặc M của học sinh cũng sẽ không còn hiệu lực để  quay lại Hoa Kỳ trong tương lai trừ khi USCIS khôi phục tình trạng của học sinh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của USCIS và các hướng dẫn  về Đơn xin Gia hạn/Thay đổi Tình trạng Không định cư Mẫu đơn I-539 để yêu cầu khôi phục tình trạng.

Hiệu lực của thị thực sau thời gian học sinh gián đoạn việc học.

Những học sinh gián đoạn việc học từ năm tháng trở lên không cần xin thị thực F-1 mới để quay lại Hoa Kỳ nếu thị thực F-1 của họ còn hiệu lực và học sinh còn duy trì tình trang du học sinh ở Hoa Kỳ. Viên chức hải quan (CBP) tại cửa khẩu nhập cảnh sẽ quyết định liệu học sinh có được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay không. Học sinh nên tư vấn với viên chức  của trường trước khi rời Hoa Kỳ để đảm bảo rằng tình trạng du học của mình được duy trì và cập nhật trên hệ thống Quản lý Du học sinh (SEVIS) và trong trường hợp cần thiết, học sinh có thể xin cấp I-20 mới.   

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP OPT

Người có thị thực F-1 có thể đủ điều kiện tham gia  khóa thực tập OPT  tối đa 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học để tốt nghiệp (không bao gồm luận án hoặcđề tài tương đương), hoặc sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu. OPT được tách riêng khỏi việc học tập của học sinh, và thời gian dành cho OPT thường sẽ không được phản ánh trong chương trình học tập của học sinh hoặc vào ngày hoàn thành học tập. Những học sinh xin thị thực loại F để thực hiện OPT có thể xuất trình mẫu đơn I-20  khi khóa học có thể đã kết thúc . Tuy nhiên, những mẫu đơn I-20 này phải được chú thích bởi cán bộ được chỉ định của trường để phản ánh sự chấp thuận của chương trình OPT kéo dài sau khi thời gian học tập  đã kết thúc. Ngoài ra, học sinh phải có bằng chứng thể hiện USCIS đã chấp thuận chương trình  thực tập của họ hoặc đơn xin đang chờ xử lý, dù ở hình thức  Giấy phép Làm việc đã được chấp thuận hoặc Mẫu đơn I-797 cho biết họ có đơn xin đang chờ xử lý cho chương trình OPT.

MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH GIA HẠN THỊ THỰC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Qua tham vấn với Bộ An ninh Nội địa, Ngoại trưởng Blinken quyết đinh tạm thời mở rộng chương trình miễn phỏng vấn đối với những đương đơn xin gia hạn thị thực không định cư cùng loại. Trước đây, chỉ những đương đơn có thị thực không định cư hết hạn trong vòng 24 tháng mới đủ điều kiện gia hạn thị thực qua đường bưu điện. Ngoại trưởng Blinken đã tạm thời tăng thời hạn này lên 48 tháng. Chính sách này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Thay đổi này tạo điều kiện cho các viên chức lãnh sự tiếp tục xử lý đơn xin thị thực không định cư và đồng thời hạn chế được số lượng đương đơn đến phỏng vấn tại bộ phận Lãnh sự, do đó giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho các đương đơn khác và nhân viên lãnh sự. Vui lòng xem trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ để biết thông tin chi tiết về những dịch vụ hiện hành, điều kiện và hướng dẫn nộp đơn xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện.

---------------------------------

DU HỌC DEOW VIETNAM (19+ Năm kinh nghiệm)
Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học ? Khám phá cho học sinh Việt Nam!

? VP HCM: Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM.

Hotline: 0813980800. Email: info@deow.com.vn

? VP New York: 25 West 39th Street, Floor 14, New York City 10018. Tel: 917-703-4236
? VP Los Angeles: 

FAN PAGE: Du học Deow Vietnam

NHÓM HỌC BỔNG:

DU HỌC TOÀN CẦU TIẾT KIỆM

HỘI SĂN HỌC BỔNG ÚC-MỸ-CA-SINGAPORE

 


Tin tức liên quan

Elmhurst University: Cơ hội học bổng lên đến 70% cho sinh viên ngành Công nghệ Khoa học sức khỏe
Elmhurst University: Cơ hội học bổng lên đến 70% cho sinh viên ngành Công nghệ Khoa học sức khỏe

625 Lượt xem

DU HỌC MỸ NGÀNH CÔNG NGHỆ KHOA HỌC SỨC KHỎE TẠI ELMHURST UNIVERSITY
Đại Học Arizona State University Xếp Hạng 40 Tại Hoa Kỳ Theo QS Rankings 2024
Đại Học Arizona State University Xếp Hạng 40 Tại Hoa Kỳ Theo QS Rankings 2024

508 Lượt xem

Arizona State University đã vươn lên vị trí thứ 40 tại Hoa Kỳ trong số các trường đại học hàng đầu theo Xếp hạng Đại học Thế giới của QS cho năm 2024 - tăng từ vị trí thứ 47 trong bảng xếp hạng năm 2023!
Top 5 Trường Cao đẳng Cộng đồng bang California
Top 5 Trường Cao đẳng Cộng đồng bang California

68 Lượt xem

Cao đẳng California chấp nhận điểm TOEIC
Cao đẳng California chấp nhận điểm TOEIC

263 Lượt xem

Một trong những yêu cầu quan trọng khi bạn muốn đi du học là trình độ tiếng Anh nhất định để đáp ứng yêu cầu đầu vào tối thiểu của các trường học. Trong khi Trung học nước ngoài có thể cung cấp bài kiểm tra nội bộ để đánh giá trình độ của ứng viên, đa số các trường Cao đẳng, Đại học yêu cầu bạn cung cấp kết quả một bài thi chuẩn hóa, đó có thể là Duolingo, IELTS, TOEFL, iTEP, PTE, Cambridge English. Ngoài ra bạn có thể tham khảo các Trường đối tác của DEOW Vietnam, chấp nhận điểm bài test TOEIC.
Top 10 Trường Anh ngữ Hàng Đầu Tại Philippines: Nền Tảng Vững Chắn Cho Sự Thành Công Ngôn Ngữ
Top 10 Trường Anh ngữ Hàng Đầu Tại Philippines: Nền Tảng Vững Chắn Cho Sự Thành Công Ngôn Ngữ

46 Lượt xem

Tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới mà còn là một công cụ quan trọng trong việc mở ra cơ hội học tập và sự nghiệp. Với việc học tại các trường Anh ngữ hàng đầu tại Philippines, học sinh quốc tế có thể tận dụng môi trường học tập chất lượng cao, cùng với một trải nghiệm văn hóa độc đáo. Dưới đây là danh sách của 10 trường Anh ngữ hàng đầu tại Philippines, nơi mà học sinh có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công trong việc học ngôn ngữ.
Trung học Dự Bị Y Khoa - Kinh Doanh - IB Tú tài quốc tế - STEAM cấp học bổng 30%
Trung học Dự Bị Y Khoa - Kinh Doanh - IB Tú tài quốc tế - STEAM cấp học bổng 30%

121 Lượt xem

Người phỏng vấn: Cô NATALIE - Boarding Admission Manager Trung học #1 bang Texas, The Village School, Houston - Online seminar: 9:00-10:30, thứ Bảy, 6/5/2024. - Thời gian phỏng vấn: 1/4/2024 - 30/5/2024. Đăng ký TẠI ĐÂY - Liên hệ hướng dẫn phỏng vấn và đặt lịch hẹn: 08193 70700 - 093 8832990
CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH DOANH NHÂN TẠI THỦ ĐÔ TRI THỨC CỦA HOA KỲ - THÀNH PHỐ BOSTON 
CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH DOANH NHÂN TẠI THỦ ĐÔ TRI THỨC CỦA HOA KỲ - THÀNH PHỐ BOSTON 

1001 Lượt xem

Thành phố Boston có hơn 100 trường đại học và cao đẳng, và hiện có hơn 250,000 sinh viên quốc tế đang theo học tại Boston và là nơi tọa lạc của các trường đại học danh tiếng như: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Boston University… Và có thể mọi người chưa biết, University of Massachusetts Boston là trường đại học công lập DUY NHẤT ở thành phố cực kỳ hấp dẫn này.
CLEVELAND STATE UNIVERSITY - ĐẠI HỌC TỐT VỚI CHI PHÍ RẺ VÀ YÊU CẦU ĐẦU VÀO THẤP
CLEVELAND STATE UNIVERSITY - ĐẠI HỌC TỐT VỚI CHI PHÍ RẺ VÀ YÊU CẦU ĐẦU VÀO THẤP

849 Lượt xem

Tọa lại tại trung tâm của thành phố Cleveland sôi động, đây là nơi giao thoa của nền công nghiệp và văn hóa tại Mỹ với học phí và chi phí sinh hoạt phải chăng. Cleveland là điểm sáng dành cho những bạn du học sinh không có quá nổi bậc về điểm số cùng với nguồn kinh phí hạn hẹp.

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng