Trường Học Tại Mỹ Từ Mẫu Giáo Đến Lớp 12

Tại Hoa Kỳ, học sinh bắt đầu giáo dục chính thức khoảng năm hoặc sáu tuổi. Thông thường, các lớp tiểu học và trung học từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) là bắt buộc, sau đó học sinh có thể chọn học cao đẳng hoặc đại học. Có hai loại trường từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) ở Hoa Kỳ: công lập và tư thục. Luật liên quan đến giáo dục bắt buộc khác nhau tùy theo tiểu bang. Họ đề cập đến độ tuổi bắt đầu và kết thúc, cũng như mức độ tham gia. Những luật này áp dụng cho cả trường công và trường tư K-12. 

SEVP có thể chứng nhận một trường tư thục cho học sinh F-1 hoặc M-1 đăng ký vào bất kỳ hoặc tất cả các chương trình K-12 của trường. SEVP có thể chứng nhận một trường công lập cho học sinh F-1 hoặc M-1 đăng ký học lớp 9-12, giới hạn trong tối đa 12 tháng.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Sinh viên quốc tế tương lai muốn học tập tại Hoa Kỳ phải chứng minh được khả năng chi trả cho chương trình giáo dục, nơi ở và các chi phí sinh hoạt hiện hành khác khi ở Hoa Kỳ. Việc xác định con số chi phí sinh hoạt là một quyết định của tổ chức và các trường phải nhận được bằng chứng tài chính của học sinh và báo cáo tài sản của học sinh trước khi cấp Mẫu  I-20, "Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tình trạng học sinh không định cư."

Trong khi sinh viên F-1 và M-1 không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, các trường tư thục có thể quyết định trao hỗ trợ tài chính hoặc học bổng cho sinh viên. Khả năng trao hỗ trợ tài chính này phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ tài chính của trường và các quy định quản lý.

HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG LẬP

Doanh thu thuế địa phương, tiểu bang và liên bang tài trợ cho các trường công lập. Học sinh F-1 hoặc M-1 có thể theo học tại  trường trung học công lập được chứng nhận bởi Chương trình Sinh viên và Khách trao đổi (SEVP)  (nghĩa là trường trung học phổ thông; lớp 9-12), với một số hạn chế nhất định:

 • Trong khoảng thời gian tối đa là 12 tháng—Thời hạn này bao gồm tất cả các trường công lập mà học sinh theo học. Một học sinh F-1 hoặc M-1 không thể học một năm tại một trường trung học công lập và sau đó chuyển sang một trường trung học công lập khác; tuy nhiên, bạn có thể chuyển sang trường tư thục được chứng nhận SEVP để tiếp tục lấy bằng tốt nghiệp.
 • Phải thanh toán toàn bộ chi phí bình quân đầu người không được trợ cấp khi theo học tại khu học chánh. Việc thanh toán khoản phí này phải diễn ra trước khi sinh viên nộp đơn xin thị thực F-1 hoặc M-1. Bạn phải xuất trình được bằng chứng về khoản thanh toán này tại buổi phỏng vấn xin thị thực và tại cảng nhập cảnh khi nộp đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với viên chức trường được chỉ định của trường (DSO).

Học sinh F-1 hoặc M-1 không được theo học tại một trường công lập từ lớp mẫu giáo đến lớp tám vì những trường đó không thể được chứng nhận SEVP.

Để biết thêm thông tin liên quan đến các quy tắc và quy định SEVP dành cho các trường trung học công lập.

THEO HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TƯ THỤC

Không giống như các trường công lập chủ yếu được tài trợ bởi doanh thu thuế địa phương, tiểu bang và liên bang, học phí tài trợ cho các trường tư thục. Học sinh quốc tế có thể nộp đơn xin tình trạng F-1 hoặc M-1 để theo học tại một trường tư thục  được chứng nhận SEVP  cho các lớp K-12. Không giống như các trường công lập, các quy định không đặt ra giới hạn về thời gian học sinh F-1 có thể theo học tại một trường tư thục được chứng nhận SEVP.

DU HỌC MỸ SAU LỚP 12

Học sinh trung học F-1 đã tốt nghiệp, dù học trường công hay trường tư, muốn tiếp tục học tập tại Hoa Kỳ, có thể nộp đơn vào trường cao đẳng hoặc đại học được SEVP chứng nhận. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học trong nước, bạn nên bắt đầu nộp đơn và được chấp thuận vào đại học ở Hoa Kỳ trước khi tốt nghiệp trung học.

Hồ sơ SEVIS của sinh viên F-1 sẽ cần được chuyển đến trường cao đẳng hoặc đại học tiếp nhận. Để biết thông tin về việc chuyển trường, vui lòng truy cập mục Chuyển trường dành cho Học sinh F-1 trên ICE.gov/SEVP . Nếu bạn là người phụ thuộc F-2 hoặc M-2 muốn tiếp tục học tập tại Hoa Kỳ, bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang Thay đổi Tình trạng.

LƯU Ý ĐẶC BIỆT CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN DIỆN VISA F-1 VÀ M-1

 • Trẻ vị thành niên F-2 hoặc M-2 phụ thuộc của học sinh F-1 hoặc M-1 có thể theo học trường công lập K-12 ở cấp lớp thích hợp mà không cần bất kỳ sự cho phép hoặc tài liệu bổ sung nào từ SEVP.
 • Luật giáo dục của tiểu bang có thể yêu cầu học sinh F-2 và M-2 học ở cấp lớp phù hợp cho đến một độ tuổi nhất định.
 • Trường tiểu học hoặc trung học mà học sinh F-2 hoặc M-2 theo học không cần phải được chứng nhận SEVP.
 • Đối với trẻ vị thành niên F-2 hoặc M-2 phụ thuộc chuyển từ trường công lập sang trường tư thục, học sinh F-1 hoặc M-1 và/hoặc vợ/chồng F-2, nếu có, nên nói chuyện với DSO của trường.
 • Nếu bạn là người phụ thuộc F-2 hoặc M-2 muốn tiếp tục học tập tại Hoa Kỳ, bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang  Thay đổi Tình trạng.

Nguồn: Theo Bộ An Ninh Mỹ


🔔🔔 CẬP NHẬT VỀ DỊCH VỤ VÀ TĂNG PHÍ THỊ THỰC

Các dịch vụ thanh toán lệ phí thị thực mới sẽ tạm ngưng vào ngày 16/6/2023. Vui lòng không thực hiện thanh toán phí thị thực vào 16/6/2023. Các dịch vụ này sẽ hoạt động trở lại vào ngày 17/6/2023. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin về phí thị thực trên trang web này có thể bị chậm trễ. Vui lòng tham khảo thông báo chính thức “Tăng phí xin thị thực” trên trang web này để biết thêm chi tiết.

🔔🔔TĂNG PHÍ XIN THỊ THỰC:

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tăng mức phí xử lý hồ sơ một số diện thị thực không định cư (NIV). Các mức tăng phí này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/6/2023

 • Phí hồ sơ xin thị thực công tác hoặc du lịch (B1/B2), và các diện thị thực không định cư không có hồ sơ bảo lãnh như du học sinh và chương trình trao đổi, tăng từ $160 lên $185.
 • Phí hồ sơ xin thị thực không định cư một số diện có hồ sơ bảo lãnh lao động tạm thời (các diện H, L, O, P, Q, và R) tăng từ $190 lên $205.

QUY ĐỊNH CHO DU HỌC SINH TẠI M

Học sinh, sinh viên đang lưu trú tại Hoa Kỳ

Theo luật di trú Hoa Kỳ,  học sinh, sinh viên (F-1 hoặc M-1) có thể mất tình trạng thị thực  nếu họ không tiếp tục việc học trong vòng năm tháng kể từ ngày chuyển trường hoặc chương trình. Nếu học sinh mất tình trạng thị thực, , thị thực loại F hoặc M của học sinh cũng sẽ không còn hiệu lực để  quay lại Hoa Kỳ trong tương lai trừ khi USCIS khôi phục tình trạng của học sinh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của USCIS và các hướng dẫn  về Đơn xin Gia hạn/Thay đổi Tình trạng Không định cư Mẫu đơn I-539 để yêu cầu khôi phục tình trạng.

Hiệu lực của thị thực sau thời gian học sinh gián đoạn việc học.

Những học sinh gián đoạn việc học từ năm tháng trở lên không cần xin thị thực F-1 mới để quay lại Hoa Kỳ nếu thị thực F-1 của họ còn hiệu lực và học sinh còn duy trì tình trang du học sinh ở Hoa Kỳ. Viên chức hải quan (CBP) tại cửa khẩu nhập cảnh sẽ quyết định liệu học sinh có được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay không. Học sinh nên tư vấn với viên chức  của trường trước khi rời Hoa Kỳ để đảm bảo rằng tình trạng du học của mình được duy trì và cập nhật trên hệ thống Quản lý Du học sinh (SEVIS) và trong trường hợp cần thiết, học sinh có thể xin cấp I-20 mới.   

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP OPT

Người có thị thực F-1 có thể đủ điều kiện tham gia  khóa thực tập OPT  tối đa 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học để tốt nghiệp (không bao gồm luận án hoặcđề tài tương đương), hoặc sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu. OPT được tách riêng khỏi việc học tập của học sinh, và thời gian dành cho OPT thường sẽ không được phản ánh trong chương trình học tập của học sinh hoặc vào ngày hoàn thành học tập. Những học sinh xin thị thực loại F để thực hiện OPT có thể xuất trình mẫu đơn I-20  khi khóa học có thể đã kết thúc . Tuy nhiên, những mẫu đơn I-20 này phải được chú thích bởi cán bộ được chỉ định của trường để phản ánh sự chấp thuận của chương trình OPT kéo dài sau khi thời gian học tập  đã kết thúc. Ngoài ra, học sinh phải có bằng chứng thể hiện USCIS đã chấp thuận chương trình  thực tập của họ hoặc đơn xin đang chờ xử lý, dù ở hình thức  Giấy phép Làm việc đã được chấp thuận hoặc Mẫu đơn I-797 cho biết họ có đơn xin đang chờ xử lý cho chương trình OPT.

MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH GIA HẠN THỊ THỰC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Qua tham vấn với Bộ An ninh Nội địa, Ngoại trưởng Blinken quyết đinh tạm thời mở rộng chương trình miễn phỏng vấn đối với những đương đơn xin gia hạn thị thực không định cư cùng loại. Trước đây, chỉ những đương đơn có thị thực không định cư hết hạn trong vòng 24 tháng mới đủ điều kiện gia hạn thị thực qua đường bưu điện. Ngoại trưởng Blinken đã tạm thời tăng thời hạn này lên 48 tháng. Chính sách này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Thay đổi này tạo điều kiện cho các viên chức lãnh sự tiếp tục xử lý đơn xin thị thực không định cư và đồng thời hạn chế được số lượng đương đơn đến phỏng vấn tại bộ phận Lãnh sự, do đó giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho các đương đơn khác và nhân viên lãnh sự. Vui lòng xem trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ để biết thông tin chi tiết về những dịch vụ hiện hành, điều kiện và hướng dẫn nộp đơn xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện.

---------------------------------

DU HỌC DEOW VIETNAM (19+ Năm kinh nghiệm)
Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học 🌎 Khám phá cho học sinh Việt Nam!

🏢 VP HCM: Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM.

Hotline: 0813980800. Email: info@deow.com.vn

🗽 VP New York: 25 West 39th Street, Floor 14, New York City 10018. Tel: 917-703-4236
🗽 VP Los Angeles: 

FAN PAGE: Du học Deow Vietnam

NHÓM HỌC BỔNG:

DU HỌC TOÀN CẦU TIẾT KIỆM

HỘI SĂN HỌC BỔNG ÚC-MỸ-CA-SINGAPORE

 

>>NHẤP ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN NEWSLETTER HÀNG TUẦN CỦA DEOW

ƯU ĐÃI DU HỌC 2023 CÙNG DEOW VIETNAM

 • Miễn phí tham gia lớp học Dự bị du học (dành cho học sinh 13-16 tuổi) với 100% giáo viên nước ngoài, các môn học: Toán, Hóa, Sinh, Viết luận essay, Tiếng Anh
 • Miễn phí học tiếng Anh online giao tiếp với giáo viên bản xứ mỗi ngày (điều kiện kèm theo)

>> Liên hệ Du học DEOW Vietnam, tối ưu hóa chi phí chuẩn bị cho hành trình Du học sắp tới của bạn! 

LỊCH HỘI THẢO DU HỌC MỸ, ÚC, CANADA, NHẬT BẢN NĂM 2023

CẬP NHẬT THÔNG TIN TRƯỜNG, HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH VISA TỪ SỨ QUÁN

Du học DEOW Vietnam cập nhật LỊCH HỘI THẢO và những buổi gặp gỡ trường

Hãy theo dõi và bấm vào link để đăng ký tham dự nhé.


Tin tức liên quan

Học bổng 100% học phí cho ngành STEM tại Mỹ

Học bổng 100% học phí cho ngành STEM tại Mỹ

697 Lượt xem

Học bổng 100% học phí cho ngành STEM tại Full Sail University, Florida, Mỹ. Được mệnh danh là Havard trong ngành game, Full Sail University có hàng trăm cựu SV luôn được vinh danh trong các hạng mục đề cử quan trọng của các giải thưởng thường niên của Mỹ như Oscar, Emmy, Golden Globe hay Grammy... hoặc tham gia thực hiện các dự án Văn hóa, Nghệ thuật, Giải trí hàng đầu.
DU HỌC MỸ: KINH NGHIỆM ĐI THỰC TẬP TẠI MỸ

DU HỌC MỸ: KINH NGHIỆM ĐI THỰC TẬP TẠI MỸ

839 Lượt xem

Thực tập là cơ hội rất lớn giúp các bạn học sinh học hỏi được kinh nghiệm, làm đẹp CV và quan trọng hơn là mở rộng các mối quan hệ cho nghề nghiệp tương lai của mình. Hãy tham khảo chia sẻ của một bạn du học sinh về kinh nghiệm thực tập tại Mỹ cùng danh sách các trường có chương trình thực tập hot tại Mỹ.
Yêu cầu về việc tiêm mũi ngừa Covid tăng cường tại các Trường Đại học Hoa Kỳ (Kỳ Spring 2022)

Yêu cầu về việc tiêm mũi ngừa Covid tăng cường tại các Trường Đại học Hoa Kỳ (Kỳ Spring 2022)

410 Lượt xem

Hoa Kỳ không có thông báo nào về việc đóng cửa và các Trường Đại học đối tác của Deow tại Hoa Kỳ không có dự định kéo dài việc học trực tuyến và hầu như nhiều trường đã mở cửa trở lại hình thức dạy và học trực tiếp từ mùa Thu 2021.
Du học Mỹ: Tìm hiểu bang Hawai'i

Du học Mỹ: Tìm hiểu bang Hawai'i

1018 Lượt xem

Hawaii (tiếng Hawaii: Hawai‘i) là một nhóm các đảo núi lửa ở trung tâm Thái Bình Dương. Các hòn đảo nằm cách San Francisco, California 2.397 dặm về phía đông và cách thủ đô Manila của Philippines 5.293 dặm về phía tây. Thủ đô là Honolulu, nằm trên đảo Oahu. Hãy cùng Du học Deow Vietnam tìm hiểu về bang Hawai'i và các trường học đối tác của DEOW tại bang Hawai'i nhé.
Du Học Trung Học Mỹ: Ở Gia Đình Người Bản Xứ

Du Học Trung Học Mỹ: Ở Gia Đình Người Bản Xứ

425 Lượt xem

Du học bậc Trung học Mỹ, bạn có các lựa chọn loại trường như: Trường công lập, Trường tư thục, Trường bán trú (ở gia đình bản xứ) và Trường nội trú. Trong bài viết  Du học DEOW Vietnam xin giới thiệu Các trường Trung học Mỹ có loại hình nhà ở với người bản xứ do trường và tổ chức Homestay uy tín quản lý.
Chương Trình Co-Op Thực Tập Hưởng Lương Tại Mỹ

Chương Trình Co-Op Thực Tập Hưởng Lương Tại Mỹ

166 Lượt xem

Nhiều người coi co-op là cơ hội thực tập; tuy nhiên, có một số khác biệt cơ bản giữa hai chương trình này. Thực tập thường được thực hiện trong thời gian nghỉ, trong khi đó, các chương trình co-op chạy cùng với các nghiên cứu. Trong một chương trình thực tập hưởng lương, sinh viên học cách quản lý việc học của họ song song với công việc.
Foothill – De Anza College: Cao đẳng Cộng đồng tốt nhất bang California

Foothill – De Anza College: Cao đẳng Cộng đồng tốt nhất bang California

815 Lượt xem

Mời tham gia hội thảo thông tin Cao đẳng Cộng đồng bang California: Foothill De Anza College - Thời gian: 10:00-11:00, thứ Bảy, 9/4/2022 - Hình thức: Online qua Zoom - Link đăng ký:  tại đây
THÔNG BÁO MỚI TỪ TRƯỜNG TRUNG HỌC MACDUFFIE SCHOOL

THÔNG BÁO MỚI TỪ TRƯỜNG TRUNG HỌC MACDUFFIE SCHOOL

307 Lượt xem

Deow Vietnam là đại diện tuyển sinh trực tiếp của nhiều Trường trung học hạng A-A+ tại Mỹ, trong đó có trường nội trú chất lượng cao The Macduffie School, tọa lạc ở thành phố Granby, bang Massachusetts. Mùa tựu trường đã tới, Deow Vietnam xin chuyển lời của Ngài Hiệu trưởng - Ông Steve Griffin đến các Gia đình và học sinh mới.

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng
THỜI GIAN

GIỜ

ĐỊA ĐIỂM

NƯỚC SỰ KIỆN  
Thứ Ba18/7/2023 13:30 Tại VP Du học DEOW Vietnam Nhật

GIAO LƯU ĐẠI DIỆN TRƯỜNG EHLE

Thứ Hai17/7/2023 9:00

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Nhật 

GIAO LƯU ĐẠI DIỆN TRƯỜNG ECC

Thứ Bảy, 11/3/2023

13:30

Coffee Talk

M

GIAO LƯU ĐẠI DIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ

Chia sẻ TIPS vượt qua nỗi sợ Phỏng vấn visa du học Mỹ

Thứ Sáu, ngày 3/3/2023

20:00

Online qua Zoom

M

Du học Mỹ chương trình Co-op thực tập có lương

ĐĂNG KÝ

 

Thứ Bảy, 4/3/2023

9:00-17:00

Đặt lịch hẹn tư vấn Online qua Zoom

Các nước

Ngày off của Văn phòng

Vui lòng đặt lịch hẹn trước

08139 80800

1/3/2023

31/3/2023

 

Tư vấn VP Du học DEOW Vietnam

Online qua Zoom

Mỹ

Du học Mỹ kỳ Mùa Thu 9/2023 & Mùa Xuân 1/2024

Christian Brothers University

Clark University

Colleges of Contra Costa 

Goucher College

Lake Washington Institute of Technology

Lane Community College

Middle Tennessee State University

Mission College

North Park University 

Saint Martin's University

San Diego State University

Santa Rosa Junior College

Santiago Canyon College

Seattle University

Shepherd University

Shoreline Community College

South Puget Sound Community College

Tacoma Community College

University of Arizona

University of Nevada, Las Vegas

University of Oregon

University of Tennessee, Knoxville

>>> ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI ĐÂY

Thứ Ba, 7/3/2023

Thứ Tư, 8/3/2023

9:00-20:00

(đặt hẹn)

Gặp trực tiếp

M

Phỏng vấn học bổng TH A+ của Mỹ North Cedar Academy

ĐĂNG KÝ

Thứ Hai, 27/2/2023

16:00-17:00

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Online qua Zoom

Greneda

Hoa Kỳ

Anh quốc

Trường Đào tạo bác sĩ Y khoa làm việc tại Hoa Kỳ và Anh quốc

90% đạt PR định cư

Đăng ký

 

Thứ Bảy, ngày 18/2/2023 9:00-11:00

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Online qua Zoom

Úc

Du học Úc ngành gì có tỷ lệ đạt PR tuyệt đối

Gặp Và Trao Đổi Với Đại Diện Trường Excelsia College 

Link
Thứ Sáu, ngày 17/2/2023 9:00-15:00

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Online qua Zoom

Mỹ ĐẠI HỌC MỸ: CHƯƠNG TRÌNH CO-OP (COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM) Link 
Thứ Bảy, ngày 11/2/2023 8:00-15:00

Online qua Zoom

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Mỹ Du học Trung Học Mỹ chi phí dưới 500 triệu/năm Link
Thứ Bảy, ngày 14/1/2023 9:00-15:00

Online qua Zoom

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Mỹ

Philippines

TRUNG HỌC MỸ: CƠ HỘI HỌC BỔNG

⭐ Tổng quan về Du học Mỹ bậc Trung học
⭐ Trường nội trú hay bán trú?

Link
Thứ Tư, ngày 31/8/2022 9:00-10:30

Online qua Zoom

Tại VP Du học DEOW Vietnam

Philippines

Tiền trạm Du học tiếng Anh tại Philippines

Tham quan trực tuyến Trường Anh ngữ Fella, Cebu

Link
Thứ Bảy, ngày 27/8/2022 14:00-15:00 VP Deow Úc Học bổng Du học Úc - Xu hướng học Dự bị Đại học Úc Link